Slovenčina | English | España | Italia | Русский
 
opice

Obchodné podmienky

Animalstock je držiteľom všetkých oprávnení a dokumentov,
ktoré nás oprávňujú nakupovať a predávať živé zvieratá. Predaj sa riadi nasledovnými pravidlami:

  • všetky zvieratá sa predávajú s potrebnými dokumentami, tj. minimálne faktúra, popr. registrácia CITES alebo výnimka zo zákazu predaja (pri tých druhoch, kde to vyžaduje platný zákon)
  • predaj alebo nákup živých zvierat od detí alebo osôb mladších ako 18 rokov je podmienený súhlasu rodičov
  • objednávka zvierat je záväzná, pokiaľ nebude individuálne inak dohodnuté
  • živé zvieratá sú do cudziny posielané organizovanou kamiónovou alebo leteckou prepravou
  • záruka na zvieratá sa líši podľa jednotlivých druhov a podmienok dodania.  
  • naša spoločnosť vykupuje len zdravé zvieratá pod dohľadom veterinárneho lekára
  • všetky druhy zvierat bez rozdielu prechádzajú karanténou a veterinárnou prehliadkou.


chviezdicka

chameleon