Slovenčina | English | España | Italia | Русский
 
macky


Spoločnosť Animalstock s.r.o.,

Máme dlhoročné skúsenosti s výkupom a predajom zvierat do krajín EU. Zberná stanica Animalstock bola uznaná štátom a je pravidelne kontrolovaná príslušnými inštitúciami. Na našu činnosť sme získali povolenia a registrácie od týchto organizácií: Štátna ochrana prírody, evidenčné číslo 03320/06 Štátna veterinárna a potravinová správa SR, evidenčné číslo Z-DT-01, E-LC-01 Krajská Veterinárna a potravinová správa SR Spolupracujeme s dlhoročnými chovateľmi a renomovanými odberateľmi vo viacerých štátoch Európskej únie. Disponujeme karanténnymi priestormi, vyhovujúcimi predpisom súčasne platnej legislatívy SR. Máme kvalifikovaní personál so skúsenosťami v oblasti starostlivosti o zvieratá. Na kŕmenie používame renomované značky krmív a výživových doplnkov. Zdravotný stav zvierat kontrolujú skúsení veterinárni lekári. Zvieratá nakupujeme priebežne, na základe objednávok od zahraničných odberateľov. Prepravujeme ich klimatizovanými dodávkami alebo leteckou dopravou, ktoré vyhovujú najprísnejším európskym normám. Prepravu vykonávajú šoféri s licenciou na prepravu živých zvierat. Dopravu zvierat zabezpečujeme aj letecky.


chviezdicka

chameleon